Kategórie

Informácie

Najpredávanejšie produkty

Doručovanie do EÚ / Delivery within EU / doručovaním do

Dodanie do krajín EÚ len po predchádzajúcej dohode na info(a)sece.cz

Dopravu v rámci krajina nutné dohodnutý individuálne na info(a)sece.cz

Transport within the EU must be negotiated individually info(a)sece.cz

Dodacia lehota

Dodacia lehota je do 1-5 dní od odovzdania zásielky prepravcovi v rámci SR. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, prípadne stav zaslaného tovaru, počet balíkov av prípade, akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď oznámiť prepravcovi. Faktúra, daňový doklad se zasílají e-mailom, poprípade je k stiahnutiu na vašom účte po prihlásení. V prípade dobierky, doklad o úhrade zásielky odovzdá prepravca a vyberá hotovost.V prípade platby na účet vopred, bude tovar odoslaný v nasledujúcej Pndělé po prijatí platby na účet uvedený v potvrdení objednávky.

Zásielky sa odosielajú nasledujúci deň po obdržaní záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov a v prípade, že tovar je na sklade. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Väčšina tovaru je v prevažnej miere stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávok. Pokiaľ sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi na odoslanie v uvedenom termíne, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenie včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohody alebo dodatočné dohodnutie dodacej lehoty.
Produkt/y Vám môžu byť doručený bez originálneho obalu. Dôvodom je ochrana produktu proti poškodeniu počas prepravy k Vám alebo zníženie nákladu za prepravu.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade objdnávky do iného členského štátu EÚ bez predchádzajúcej dohody, v prípade objednávky v Sk, v prípade zadania dopravy v rámci SR
Zrušenie objednávky, Storno

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.Zrušení po určenej dvojhodinovej lehote je len po dohode s predávajúcim a zaplatení prípadných nákladu spojených s balením prípadne objednaním tovaru.

Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) podľa zákona č. 367/2000 Zb., Predajca vráti čiastku zaplatenú zákazníkom za vrátený tovar do 14-tich pracovných dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Predajca nevracia čiastku za poštovné a balné.

 
cena dopravy

Cena dopravy uvedená v objednávke je platná pre konkrétneho dopravcu a krajinu dodania. Predávajúci môže bez oznámenia zákaznikovi zmeniť voľbu dopravcu na základe aktuálneho vyťaženia a s ohľadom na dobu dodania.